Tällä sivulla on kuvattu wpopas.fi sivuston käyttöehdot ja tietosuojaseloste.

Yleistä tämän sivuston käytöstä

Käyttämällä tätä sivustoa, sitoudut tässä mainittuihin ehtoihin. Ajantasaiset käyttöehdot ovat nähtävillä tällä sivulla. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilman etukäteismainintaa.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivuston visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamaa omaisuutta. Tekijä pidättää kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. Aineiston kopiointi ja muokkaaminen on ehdottomasti kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa tekijältä.

Linkittäminen muilta sivuilta on sallittua ja suositeltavaa. Videoita voi myös upottaa YouTuben tarjoamilla toiminnoilla. Upotusten yhteydessä tulee aina olla maininta wpopas.fi sivustosta.

Vastuu sivujen sisällöstä

Tämän sivuston tekijä ei ole vastuussa ohjeiden toimivuudesta tai mahdollisista ongelmista, joita käyttäjän sivulle aiheutuu tämän sivuston ohjeiden käytöstä. WordPressistä julkaistaan tasaisin aika välein uusia versioita, joten on mahdollista, että jotkin ohjeet eivät enää päde uusimmalle versiolle. Tällöin on mahdollista, että WordPress-sivusto hajoaa tai lakkaa toimimasta, vaikka kaikki olisi tehty annettujen ohjeiden mukaan.

Tuotantosivuille tehtävät muutokset tulisi aina ensin testata testisivustolla, joka vastaa tuotantosivustoa. Tuotantopäivitystä ennen tulisi myös ottaa aina varmuuskopiot, jotka voi palauttaa mahdollisten virhetilanteiden sattuessa. Päivitysoperaatiot voivat rikkoa sivuston toiminnallisuuden pahimmillaan niin, ettei edes ylläpitoon pääse käsiksi. Ongelmat eivät aina myöskään välttämättä johdu WordPressistä vaan palvelinalustan rajoituksista tai huonosti toteutetuista lisäosista. Kannattaa selvittää palvelinalustaa valitessa, mitä rajoituksia tarjoajan ympäristössä on. Ongelmatilanteissa voi kääntyä myös palvelintarjoajan puoleen, mutta heidän tukensa saattaa olla rajattua tai maksullista.

Kumppanuuslinkit

Sivustolla saattaa esiintyä paikoittain kumppanuuslinkkejä. Sivuston ylläpitäjä saattaa saada esimerkiksi välityspalkkion kumppanuuslinkin kautta tehdystä ostoksesta.

Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa siitä, mitä kumppanuuslinkkien kautta ostetaan. Huomaa, että suosittelemme vain ja ainoastaan tuotteita ja palveluita, joita tämän sivuston ylläpitäjät ovat kokeilleet ja havainneet hyväksi.  On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi jotkin premium-lisäosat eivät välttämättä toimi kaikissa palvelinympäristöissä.

Mikäli yllä olevista asioista on jotain kysyttävää, voit ottaa yhteyttä palautelomakkeella.

Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö

Wpopas.fi -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

WPopas / Innovitale – Web Solutions / asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojalainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999). Laadittu 23.5.2021.

Rekisterinpitäjä

Innovitale – Web Solutions

Kunnantie 5 B 3, 94400 Keminmaa

[email protected]

wpopas.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin yhteyshenkilö:

Niko Vittaniemi

[email protected]

Rekisterin nimi

WPopas / Innovitale – Web Solutions / asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakaskyselyihin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai asiakkaana olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tietonsa yhteydenottolomakkeilla jättäneet henkilöt, markkinointiluvan antaneet henkilöt tai verkkokaupan kautta tilauksen tehneet henkilöt.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

  • Nimitiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteysloki
  • Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itse antamat tiedot, yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet, sekä mahdolliset muut julkiset lähteet, kuten sosiaalisen median kanavat.

Tietojen luovutukset ja siirtäminen

Rekisteritietoja voidaan jakaa toiminimi Timpparin alihankkijoiden kanssa. Osa rekisterinpitäjän palveluista toimivat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa. Näitä palveluja tuottavat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Näissä tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, ja/tai sopimusteitse käyttämällä tietosuojalainsäädännön hyväksymiä menettelyjä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja hyvien käytäntöjen mukaisesti suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa vikatilanteiden varalta.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytysaika

  • Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on kerätty
  • Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua
  • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esimerkiksi markkinointiluvan peruutus)
  • Oikeus pyytää tietojen poistoa, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle lainvastaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä poistaa  rekisteristä  tiedot,  kun  tietojen  käsitellylle  ei  ole  enää  liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavaksi.

Toimitus- ja maksuehdot

Lue lisää toimitus- ja maksuehdoista.